Una Čulić

Una Čulić je kreativna osoba koju privlače mogućnosti našeg uma. Svestrana je te izražava svoju kreativnost na različite načine kroz pisanje, glumu, ples, igru, meditaciju... Prihvatila je cjeloživotno učenje kao dio svog osobnog i profesionalnog razvoja. Vjeruje da smo svi ovdje jedni za druge i da je svaka interakcija vrijedna. Trenutno živi u Koprivnici gdje radi s djecom i odraslima. Una je po struci odgojiteljica i hipnoterapeutkinja, a njen korijen učenja bazira se na međunarodnoj školi Omni.